Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH VINATECH

 

Nhà máy: Km 19, quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tel: (84 + 221) 3997525 / 26  *  Fax: (84 + 221) 3997527

Email: dreamland.vinatech@gmail.com

Website:www.dreamland.com.vn *  Facebook/dreamlandbedding

 

 


Thông tin liên hệ
Tên:
Email:
Số điện thoại:
Nội dung: